Check Reservation

Accommodation Limit Price 1 night Qty Reservation
Phòng Đôi 2 giường 1 - 3 Khách
Phòng Đôi 2 giường 1 - 3 Khách
0
0đ
Phòng Đơn - 2 Khách
Phòng Đơn - 2 Khách
0
Phòng Đôi 2 giường - 2 Khách
Phòng Đôi 2 giường - 2 Khách
0
Phòng 2 giường đôi VIP 1 - 4 khách
Phòng 2 giường đôi VIP 1 - 4 khách
0

Booking

Hỗ trợ trực tuyến

Lễ tân: +84 236 3943 488 - 3943 499
Hotline:      097 939 29 67 (Mr: Hoài)